Data wydarzenia:

Invited Lecture in Chemistry at CAT AMU – Wykład prof. dr. Waltera Leitnera

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. dr. Waltera Leitnera, dyrektora Max-Planck Institute for Chemical Energy Conversion w Mulheim an der Rurh oraz profesora w Institut fur Technische und Makromolekulare Chemie RWTH Aachen University, który realizowany jest w ramach programu „Mobility” finansowanego przez ID-UB.

Wykład pt. “Fire and Ice“ Hydrogen and Carbon Dioxide as Building Blocks for Fuels and Chemicals odbędzie się w piątek, 05 maja 2023 r., o godz. 12.00 w Centrum Zaawansowanych Technologii, w sali seminaryjnej D111/4-6 (pierwsze piętro).

Wykład poruszać będzie aktualnie jedne z najważniejszych aspektów w chemii, tj. zastosowanie CO2 jako bloku budulcowego. Prof. Leitner w Poznaniu będzie drugi raz. Poprzednio był wykładowcą plenarnym na międzynarodowej konferencji International Symposium on Homogeneous Catalysis XVII, w 2010 r. organizowanej przez prof. Bogdana Marcińca.

O wykładowcy

Prof. dr. Walter Leitner należy do naukowców, którzy intensywnie rozwijają koncepcję zrównoważonego rozwoju oraz Zielonej Chemii. Przez wiele lat był głównym edytorem w Green Chemistry, a aktualnie należy do grona rady edytorskiej Angew. Chem. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 430 artykułów i monografii, a liczba cytowań przekracza 23 000 (Indeks Hirscha = 77). Dokonania Profesora Leitnera stanowią również przykład efektywnej współpracy przemysłu z nauką, o czym świadczy 70 patentów z zakresu katalizy i syntezy oraz zastosowania płynów w stanie nadkrytycznym..

Wykład organizowany jest przez Laboratorium Stosowanej i Zrównoważonej Katalizy Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.