Data publikacji w serwisie:

Prelekcja on-line „Dlaczego geografowie interesują się sztuką?”

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza na spotkanie w formie on-line, które odbędzie się w czwartek 12 maja o godz. 18:00. W programie prelekcja Jarosława Działka pt.: „Dlaczego geografowie interesują się sztuką?”.

Celem wykładu jest ukazanie różnorakich relacji między geografią a sztuką, w rozumieniu twórczości literackiej, plastycznej, muzycznej i teatralnej. Możemy bowiem analizować rozmieszczenie zjawisk artystycznych w przestrzeni, jak również przyglądać się temu, w jaki sposób przestrzeń rzeczywista została odzwierciedlona w utworach artystycznych. Dzieła sztuki możemy traktować niekiedy jak źródło informacji geograficznej, a współcześnie coraz częściej wykorzystuje się działania artystyczne jako jedną z metod badań społecznych w geografii.

W trakcie prelekcji przedstawione zostaną wyniki badań nad rozkładem przestrzennym zjawisk artystycznych, które pozwalają odpowiedzieć m.in. na takie pytania jak: dlaczego artyści skupiają się ponadprzeciętnie w pewnych ośrodkach miejskich oraz w niektórych ich dzielnicach? Czy młodzi artyści wybierają inne miejsca niż twórcy już uznani? Czy miejsce powstania dzieła sztuki wpływa na jego wartość? Jaka jest rola centrów i peryferii w świecie artystycznym?

O wykładowcy

Jarosław Działek – pracownik naukowy i wykładowca w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent geografii i socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jego zainteresowania badawcze skupiają się na dynamice współczesnych i historycznych zjawisk artystycznych: funkcjonowaniu miejsc artystycznych w obszarach miejskich i pozamiejskich, rozwoju ośrodków artystycznych oraz przebiegu ścieżek migracyjnych artystów. W 2021 roku ukazała się monografia jego autorstwa: „Geografia sztuki. Struktury przestrzenne zjawisk i procesów artystycznych”. Ponadto jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji dotyczących m.in. zróżnicowania kapitału społecznego w Polsce, znaczenia instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego oraz roli wsparcia społecznego w przygotowaniu i reagowaniu na klęski żywiołowe.

Link do spotkania (MS Teams)

Link można rozpowszechnić wśród osób zainteresowanych.

Szczegółowe informacje znajdują się także pod adresem: http://ptg.home.amu.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy!