Data publikacji w serwisie:

Seminaria naukowe z udziałem prof. Ronana Hervoueta

Życiu codziennemu w Białorusi i utrzymywaniu się ustroju autorytarnego w tym państwie poświęcone będą spotkania 6-8 grudnia z udziałem prof. Ronana Hervoueta z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Bordeaux oraz z Centrum Émila Durkheima (UMR 5116 – CNRS). Francuski socjolog jest autorem wieloletnich badań poświęconych życiu codziennemu w Białorusi, szczególnie zaś na białoruskich wsiach, oraz powstałej na ich podstawie książce „A Taste for Oppression. A Political Ethnography of Everyday Life in Belarus” (Berghahn Books, 2021).

Na spotkana zaprasza Wydział Socjologii UAM wraz z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW i Fundacją Naukową im. Floriana Znanieckiego. Wydarzenia odbędą się w formie stacjonarnej (dwa w Poznaniu i dwa w Warszawie) z jednoczesną transmisją online:

  • Everyday life under an authoritarian regime. An ethnographic sociology of the countryside in Belarus (Seminarium w języku angielskim, 6 grudnia 2021, poniedziałek, godz. 17.00-18.30).
  • Le goût des tyrans. Une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie (Debata w języku francuskim wokół książki w ramach cyklu „Śniadanie z książką”, 7 grudnia 2021, wtorek, godz. 11.00-12.30).
  • The moral economy of the kolkhoz worker. Or why the protest movement in Belarus does not seem to concern the collectivized countryside (Seminarium w języku angielskim w ramach cyklu Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego, 8 grudnia 2021, środa, godz. 18.00-19.30)
  • Doing research under an authoritarian regime: a look back at the experience of a French sociologist in Belarus (Warsztat metodologiczny w języku angielskim dla studentów i doktorantów Wydziału Socjologii UAM, 8 grudnia 2021, środa, godz. 15.00-16.30).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Socjologii.


Ronan Hervouet – Profesor socjologii na Uniwersytecie w Bordeaux i członek Centrum Émila Durkheima. Aktualnie odbywa staż naukowy w CEFRES (Francuskie Centrum Badań Nauk Społecznych) w Pradze. Jego badania, oparte na podejściu etnograficznym, koncentrują się na codziennym życiu w ustrojach autorytarnych. Opublikował dwie książki o Białorusi: Datcha blues. Existences ordinaires et dictature en Biélorussie [Datcha blues. Zwyczajne egzystencje i dyktatura na Białorusi] (Belin, 2009) oraz A Taste for Oppression. A Political Ethnography of Everyday Life in Belarus [Smak opresji. Etnografia polityczna życia codziennego na Białorusi] (Berghahn Books, 2021), która wcześniej ukazała się w języku francuskim (Le Bord de l’Eau, 2020).

A Taste for Oppression. A Political Ethnography of Everyday Life in Belarus (Berghahn Books, 2021). Jakie są przyczyny trwania ustrojów autorytarnych? Na przykładzie Białorusi, gdzie prof. Ronan Hervouet spędził ponad pięć lat, autor wyjaśnia mechanizmy prowadzące do zgody na utrzymywanie się tyranii – poza takimi mechanizmami, których nie można zlekceważyć, jak zdolność reżimów do kontroli i represji. Książka przenosi czytelnika w głąb białoruskich wsi, w których codzienności odzwierciedla się autorytarna władza. Opisuje niekiedy zupełnie wyjątkowe osoby, ich rodzinne historie, ich cierpienia, sekrety, smutki i radości. Autor wyjaśnia w ten sposób, dlaczego część społeczeństwa popiera Aleksandra Łukaszenkę, a także daje nowe spojrzenie na funkcjonowanie ostatniej dyktatury w Europie.