Data wydarzenia:

Szkoła Nestorów Nauki UAM: Potuliccy w historii i kulturze Polski

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Szkoły Nestorów Nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład pt. „Potuliccy w historii i kulturze Polski” wygłosi prof. Eugenia Potulicka z Zakładu Pedagogiki Porównawczej (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM).

Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2023 r. o godz. 17.00 w Auli Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1. Wykład ma charakter otwarty i będzie również transmitowany online na kanale YouTube UAM.

O wykładzie

Wykład stanowi spotkanie wokół książki Potuliccy w historii i kulturze Polski. Saga Rodziny, która ukazała się w 2023 roku. W trakcie spotkania zostanie przybliżona historia siedzib Potulickich oraz sytuacji majątkowej rodziny. Ponadto wykład będzie dotyczył zagadnień takich jak: działalność polityczna i obywatelska do czasu rozbiorów włącznie; Potuliccy w walce zbrojnej i dyplomatycznej od I wojny światowej do emigracji; Bogu, bliźniemu i Ojczyźnie: budowa kościołów, Fundacja Potulicka dla KUL-u i Chrystusowców; działalność charytatywna, kulturalna i oświatowa.

O wykładowcy

Prof. zw. dr hab. Eugenia Potulicka – były kierownik Zakładu Pedagogiki Porównawczej WSE UAM i prezes Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej, profesor zw. od r. 1998, medal PAN-u za zasługi dla rozwoju polskiej pedagogiki w r. 2016, granty: MEN, KBN, British Council, Unii Europejskiej, NCN. Publikacje: Uniwersytecka edukacja zdalna w krajach zachodnich, UAM 1988: Nowa Prawica a edukacja. Cz. I - Reforma edukacji w Anglii i Walii z r. 1988, Edytor 1993; Nowa Prawica a edukacja, Cz. II, Edytor 1996, Szkice z teorii i praktyki zmiany edukacyjnej, red., Poznań, Eruditus, 2001; Neoliberalne uwikłania edukacji (z J. Rutkowiak), Kraków, Impuls, 2010 i 2012; Systemy edukacji w krajach europejskich (red.), Poznań 2012, UAM; Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych, Kraków 2014, Impuls; Edukacja mniejszości rasowych i etnicznych w Stanach Zjednoczonych, Poznań, 2016, UAM; Dwa paradygmaty myślenia o edukacji i jej reformach: pedagogiczny i globalny – neoliberalny, Poznań 2019, UAM; Potuliccy w historii i kulturze Polski. Saga rodziny, Lublin 2023, KUL. Wypromowała 7 doktorów.