Data publikacji w serwisie:

Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: "Wszechświat i materia"

Zapraszamy na wykład organizowany w ramach cyklu "Wszechświat i materia". Prelekcja odbędzie się w Centrum Kultury ZAMEK i jest częścią projektu "Uniwersyteckie Wykłady na Zamku".

28 listopada o godzinie 18.00 na Scenie pod Zegarem wystąpi doktor  Bartosz Naskręcki z Wydziału Matematyki i Informatyki. Wygłosi wykład pod tytułem „Na barkach gigantów – sztafeta pokoleń w Poznańskiej Szkole Matematycznej".

Uniwersyteckie Wykłady na Zamku to cykliczne, otwarte spotkania przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób. Wykłady organizują wspólnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Uniwersytetu im. Adama MickiewiczaCentrum Kultury ZAMEKMuzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.