Data publikacji w serwisie:

Wykład dr Antje Klitkou

Dr. phil. Antje Klitkou wygłosi wykład po tytułem „The role of intermediary organisations in the sustainable transition of the Norwegian construction and building sector in Norway towards the broader deployment of wooden construction materials (Rola organizacji pośredniczących w zrównoważonej transformacji norweskiego sektora budowlanego celem szerszego zastosowania materiałów budowlanych z drewna)”.

W swoim wykładzie dr Klitkou przedstawi częściowe wyniki realizowanych w Norwegii badań dotyczących zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju w sektorze budowlanym, przede wszystkim zwiększenia wykorzystania drewna. Sektor budowlany jest bardzo konserwatywny i uwikłany w zależność ścieżkową (path-dependent). Istniejące zależności i mechanizmy blokujące przyczyniają się do niezrównoważonego rozwoju tego sektora i utrudniają zrównoważoną transformację. Kluczowym pytaniem jest zatem, jak zmienić zależność od ścieżki i przezwyciężyć blokady oraz jakie rodzaje aktorów i wysiłków są potrzebne do takiej zmiany? W wykładzie szczególna uwaga zostanie poświęcona roli różnego rodzaju organizacji pośredniczących w procesie przechodzenia do bardziej zrównoważonego sektora budowlanego w Norwegii. Przedstawione zostaną wstępne wyniki: w jaki sposób tacy pośrednicy przyczyniają się do bardziej zrównoważonego, szczególnie poprzez zwiększanie użycia drewna, rozwoju sektorowego.

Kiedy? Czwartek, 19.05.2022, godz. 18:30
Gdzie? Wydział Socjologii, bud. D, Sala 107

Prelekcja zostanie wygłoszona w języku angielskim, w spotkaniu będzie można uczestniczyć zdalnie, pod załączonym linkiem (KLIKNIJ, aby przejść).