Data publikacji w serwisie:

Wykład "Epigenetics: coordinated gene regulation beyond the DNA sequence"

Zapraszamy na wykład "Epigenetics: coordinated gene regulation beyond the DNA sequence", który wygłosi PD Dr. Philipp Rathert z Uniwersytetu w Stuttgarcie. Wydarzenie realizowane jest przy wsparciu finansowym Miasta Poznania.

Wykład odbędzie się 21 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w Sali Różyckiego Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zobacz plakat promujący wydarzenie (plik PDF)

Philipp Rathert jest docentem oraz wykładowcą Instytutu Biochemii na Uniwersytecie w Stuttgarcie. W 2007 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Jacobsa w Bremen, a następnie związał swoje życie zawodowe ze stażami w firmach biotechnologicznych: Active Motif (Belgia) i Cellzome (Niemcy). Kolejno rozwinął swoje zainteresowania badawcze w Instytucie Patologii Molekularnej w Wiedniu, gdzie między innymi opublikował wyniki swoich prac w czasopiśmie „Nature”, opisując mechanizm zmian upakowania chromatyny odpowiedzialny za oporność na inhibitory BET w leczeniu ostrej białaczki szpikowej.

Od 2015 roku jest niezależnym pracownikiem badawczym na Uniwersytecie w Stuttgarcie, gdzie bada istotne dla choroby molekularne mechanizmy epigenetyczne. W szczególności w swoich badaniach koncentruje się na zrozumieniu zmian upakowania chromatyny w różnych typach nowotworów.

Jest dwukrotnym laureatem prestiżowego stypendium Marii Skłodowskiej-Curie, EU oraz beneficjentem grantów pochodzących z różnych instytucji dofinansowujących badania, takich jak: DFG, DLR, Wilhelm Sander Foundation czy German Cancer Aid.