Data publikacji w serwisie:

Wykład on-line "Etiopia - wśród plemion w dolinie rzeki Omo"

Zapraszamy na prelekcję pana Tomasza Witesa pt. „Etiopia – wśród plemion w dolinie rzeki Omo”, która odbędzie się w czwartek 13 maja o godz. 18:00 w formie on-line.

Podczas spotkania przeniesiemy się na południe Etiopii, do obszaru będącego wyjątkowym przykładem mozaiki etnicznej. W trakcie wykładu przybliżone zostaną wybrane plemiona mieszkające w dolinie rzeki Omo, w tym Hamerowie, Karo czy Mursi. Zaprezentowane zostaną ich odmienne sposoby gospodarowania, różnorodne stroje i tradycyjne rytuały.

Organizator wydarzenia: Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Data wydarzenia: 13 maja 2021 r., g. 18:00 
Link do spotkania: Ms Teams

Dowiedz się więcej

Zapraszamy serdecznie!


Tomasz Wites – geograf, doktor habilitowany, adiunkt, kierownik Katedry Geografii Regionalnej i Politycznej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, od 2009 roku Sekretarz Zarządu Głównego, a od 2020 roku Wiceprzewodniczący PTG. Miłośnik podróży zrealizowanych na sześciu kontynentach. Popularyzator geografii.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych tematyce społeczno-demograficznej, m.in. „Wyludnianie Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu”, „Patologia społeczna. Perspektywa geograficzna”. Redaktor czasopisma „Miscellanea Geographica”, członek Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP. Laureat licznych nagród i wyróżnień, przyznanych za działalność naukową lub dydaktyczną, w tym stypendysta tygodnika „Polityka” oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.