Data wydarzenia:

Wykład on-line „Zróżnicowanie parków narodowych Kenii, Tanzanii i Rwandy oraz sposobów ich udostępniania dla turystyki”

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza na spotkanie w formie on-line, które odbędzie się w czwartek 15 czerwca o godz. 18:00. W programie prelekcja Aliny Zajadacz pt.: „Zróżnicowanie parków narodowych Kenii, Tanzanii i Rwandy oraz sposobów ich udostępniania dla turystyki”.

Wykład będzie przybliżał wyniki badań terenowych, przeprowadzonych m.in. podczas seminariów z zakresu geografii turyzmu w latach 2020-2023 w wybranych parkach narodowych w Afryce Wschodniej, zlokalizowanych na obszarze Rwandy (Volcanoes National Park, Akagera National Park, Nyungwe National Park, Gishwati Mukura National Park), Kenii (Nairobi National Park) oraz Tanzanii (Kilimanjaro National Park). Omówione zostaną zróżnicowane cechy środowiska geograficznego, stanowiące główne walory turystyczne parków, sposoby ich zagospodarowania turystycznego oraz udostępniania dla turystyki. Integralną częścią wykładu będą także wypowiedzi mieszkańców odwiedzonych regionów, dotyczące uwarunkowań i konsekwencji rozwoju turystyki obserwowanych w skali lokalnej, w kontekście koncepcji turystyki zrównoważonej.

Link do spotkania na platformie MS Teams

Szczegółowe informacje znajdują się także pod adresem: https://ptg.amu.edu.pl/

O wykładowcy

Alina Zajadacz – geograf, specjalizuje się w badaniach z zakresu geografii turyzmu – turystyki dostępnej (accessible tourism), planowania turystycznego i turystyki zrównoważonej. Pracownik Katedry Turystyki i Rekreacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wice-przewodnicząca Komisji Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, przewodnicząca Komisji Geograficzno-Geologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Koordynatorka w sieci badawczej Geograficznego Laboratorium Turystyki (GeoLabTur), członkini: Komisji Nauk o Ziemi i Środowisku przy O/PAN w Poznaniu; prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej pod egidą Komitetów ds. UNESCO, a także: International Competition of Student Scientific Works “Black Sea Science” oraz The Baltic University Programme. Groupe Sustainable Tourism.