Data wydarzenia:

Wykład prof. dr. hab. Tadeusza Buksińskiego „Dusza rosyjska a wydarzenia ukraińskie”

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej (Wydział Filozoficzny UAM).

Seminarium odbędzie się w czwartek 6 lipca 2023 o godz. 11.30 w sali 215 im. K. Ajdukiewicza na Wydziale Filozoficznym UAM (ul. Szamarzewskiego 89c). Prelegentem będzie prof. dr hab. Tadeusz Buksiński, który przedstawi referat pt.: „Dusza rosyjska a wydarzenia ukraińskie”.

Prof. dr hab. Tadeusz Buksiński jest emerytowanym pracownikiem nauki. Specjalizuje się w filozofii społecznej, politycznej oraz metodologii historii. W latach 1999-2012 był dyrektorem Instytutu Filozofii UAM, pełnił też inne funkcje m.in. prodziekana Wydziału Nauk Społecznych ds. dydaktycznych, a wcześniej zastępcy dyrektora Instytutu Filozofii ds. naukowych. W swojej karierze naukowej kierował Zakładem Filozofii Humanistyki, a także Zakładem Filozofii Społecznej i Politycznej. Redaktor czasopisma „Science for Peace” (1991-1993), założyciel oraz redaktor Wydawnictwa Naukowego IF UAM (od 1991), współredaktor serii wydawniczej „Dia-Logos” w Peter Lang Publishing House (od 2002).

Link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/2ZSA7Jm03

Wstęp wolny

Zobacz plakat wydarzenia w formacie PDF