Data publikacji w serwisie:

Wykład prof. Michała Pawła Markowskiego: „Klęska społecznego projektu oświeceniowego, czyli plemiona wciąż na wojnie”

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Seminarium Otwartego Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych Wydziału Socjologii UAM. Wykład „Klęska społecznego projektu oświeceniowego, czyli plemiona wciąż na wojnie” wygłosi prof. Michał Paweł Markowski.

Referat będzie oparty na książce profesora Markowskiego Wojny nowoczesnych plemion. Spór o rzeczywistość w epoce populizmu (Karakter 2019). Wykład będzie poświęcony następującym kwestiom: w jakiej mierze współczesne konflikty polityczne są kontynuacją projektu oświeceniowego, a w jakiej go doprowadzają do końca lub wyczerpania? Co tkwi u podstaw współczesnego kryzysu politycznego, szczególnie w Stanach Zjednoczonych? Czy spór liberałów z konserwatystami nadal, w epoce populizmu, definiuje dynamikę politycznej konfrontacji? W jakich warunkach konflikt polityczny przeradza się w wojnę kulturową? Jak definiować wojnę kulturową, by odróżnić ją od konfliktów innego typu?

Spotkanie odbędzie się 18 czerwca 2021 o godzinie 18:00 na MS Teams (kliknij TUTAJ, aby przejść do seminarium)


Profesor Michał Paweł Markowski jest krytykiem literackim, literaturoznawcą, tłumaczem oraz publicystą, autorem tak istotnych książek, jak Nietzsche. Filozofia interpretacji, (1997); Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza (1999); Teorie literatury XX wieku (wraz z Anną Burzyńską)(2006); Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, (2013), Wojny nowoczesnych plemion. Spór o rzeczywistość w epoce populizmu (2019) czy też Polska, rozkosz, uniwersytet [Poland, Bliss, University (2021), a także licznych artykułów naukowych, esejów oraz recenzji. Profesor zwyczajny, szef Katedry Języka Polskiego i Literatury na Wydziale Sztuk Wyzwolonych i Nauk Ścisłych Uniwersytetu Illinois w Chicago.

Więcej informacji na stronie internetowej

Przejdź do wydarzenia na profilu FB