Data publikacji w serwisie:

Wykłady prof. Miguela Vasco Costa de Salis Amara

Zapraszamy na wykłady Miguela Vasco Costa de Salis Amara, profesora na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Spotkania odbędą się w formie on-line. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Teologiczny.

Pierwszy z dwóch wykładów odbędzie się 8 czerwca 2021 r. o godz. 15.00 i będzie zatytułowany “La santidad de la Iglesia, pecado y reforma: Świętość Kościoła, grzech i reforma”.

Drugi wykład pt. “La vocación y misión del laico: Powołanie i misja świeckich” odbędzie się 10 czerwca 2021 r. o godz. 10.00.

Wydarzenie będzie transmitowane on-line.

Szczegóły znajdują się na stronie Wydziału Teologicznego.

Zapraszamy!


Wykłady realizowane dzięki wsparciu finansowemu Miasta Poznania.


Prof. Miguel Vasco Costa de Salis Amara - profesor na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie (Pontificia Università della Santa Croce). Wcześniej, w latach 1993-1994 pracował na Uniwersytecie w Porto (Portugalia), a następnie w latach 1998-2000 na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania). Prowadzi badania z zakresu eklezjologii, ekumenizmu, teologii Kościoła Wschodniego. Jest uznanym specjalistą w zakresie wprowadzenia uchwał Soboru Watykańskiego II w życie Kościoła, a także ich oddziaływania na publikowane dokumenty Magisterium Kościoła. Zagadnieniom tym poświęcił wiele publikacji wydawanych w uznanych periodykach teologicznych i monografiach. Ważnym obszarem jego badań są również zagadnienia z zakresu ekumenizmu, przede wszystkim dotyczące dialogu pomiędzy Kościołem Wschodnim i Zachodnim. W uznaniu jego kompetencji naukowych i osobowych został w 2002 roku mianowany konsultantem Kongregacji ds. świętych. Posługuje się pięcioma językami: angielskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim i portugalskim.