Data publikacji w serwisie:

Artykuł zespołu prof. Ziółkowskiego w Nature Communications

W prestiżowym czasopiśmie Nature Communications ukazał się artykuł zespołu prof. Piotra Ziółkowskiego z Wydziału Biologii UAM wyjaśniający zasady działania mechanizmu epigenetycznego, który umożliwia roślinom szybko przełączyć metabolizm z fotosyntezy i wzrostu na odpowiedź na stres np. wywołany suszą.

Rośliny nie mogą migrować jak zwierzęta, dlatego wytworzyły inne sposoby ochrony przed nagłymi niekorzystnymi zmianami w ich środowisku. W optymalnych warunkach są nastawione na wzrost i rozwój, co jest możliwe dzięki m.in. fotosyntezie. Jednak, kiedy panuje susza lub są atakowane przez patogeny bardzo szybko potrafią zahamować wzrost i tak przestawić swój metabolizm, by przetrwać niesprzyjający okres. Zespół prof. Ziółkowskiego zbadał jeden z mechanizmów epigenetycznych, które rządzą tą transformacją.

Naukowcy z UAM przez wiele lat badali rolę kompleksu acetylotransferazy histonowej NuA4 w regulacji ekspresji genów. W zwykłych roślinach białko - acetylowany histon H2A.Z – wpływa stymulująco na ekspresję genów odpowiedzialnych za fotosyntezę i wzrost. Badacze na drodze edycji genomu (CRISPR-Cas9) wytworzyli mutanty roślin, w których poprzez wyłączenie kompleksu NuA4 zahamowali acetylację histonu H2A.Z. W ten sposób doprowadzili do wyłączenia genów zaangażowanych w proces fotosyntezy oraz produkcji białek.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl:

Czytaj cały artykuł