Data publikacji w serwisie:

„Energia – teraz i jutro” - sympozjum w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach

W dniach 5-6 stycznia 2024 r. w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach odbyło się sympozjum dotyczące energii.

Gospodarzem wydarzenia był Prorektor UAM ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką prof. Michał Banaszak.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać następujących wystąpień:

1) JM Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski i Kanclerz dr Łukasz Kalupa – wystąpienie pt. „Energia – szanse i wyzwania”;

2) Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego UMWW Jacek Bogusławski – wystąpienie pt. „Doliny wodorowe – regionalne szanse i wyzwania”;

3) Prof. dr hab. Michał Banaszak – wystąpienie pt. „Rola baterii litowo-jonowych w transformacji energetycznej”;

4) Prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski – wystąpienie pt. „Światowe i lokalne perspektywy rozwoju technologii wodorowych”;

5) Prof. dr hab. inż. Paweł Śniatała – wystąpienie pt. „Cyberbezpieczeństwo: zagrożenia i wyzwania”;

6) Wojciech Stramski – wystąpienie pt. „Data Centa jako zintegrowane obiekty energetyczne”;

7) Magdalena Hilszer – wystąpienie pt. „Wielkopolski atom – wyzwania, szanse i perspektywy rozwoju”;

8) Dr Krzysztof Hajdrowski – wystąpienie pt. „Wyzwania dla polskiej elektroenergetyki, wynikające ze zmian właścicielskich i rynkowych”;

9) Prof. dr hab. Piotr Goliński – wystąpienie pt. „Samowystarczalność energetyczna gospodarstwa rolnego na przykładzie RGD Brody UPP”;

11) Sylwia Pusz i Piotr Pióro – wystąpienie pt. „Otwarte dane geoprzestrzenne dla potrzeb energetyki”;

12) Prof. UAM dr hab. Robert Przekop – wystąpienie pt. „Jak naukowcy mogą włączyć się w transformację energetyczną i dekarbonizację - dobre praktyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”;

13) Dr hab. inż. Krzysztof Kurowski PCSS – wystąpienie pt. „Superkomputery dla energetyki i energetyka dla superkomputerów”.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048