Data publikacji w serwisie:

EU Green Week na UAM

Zespół projektu TeRRIFICA jest organizatorem inicjatywy "Green Walk with TeRRIFICA", będącej częścią tzw. EU Green Week, kluczowego wydarzenia w Europie dotyczącego wyzwań realizacji polityki Europejskiego Zielonego Ładu.

"Green Walk with TeRRIFICA" obejmuje dwa wydarzenia.

Pierwszym z nich będzie seminarium Jana Gustava Strandeasen’a, eksperta UNEP, zatytułowane "The Agenda that changed the world", które odbędzie się 30 maja w godz. 16.00-17.00 w sali nr 4 na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Seminarium dotyczyć będzie przede wszystkim wyzwań związanych z implementacją Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030.

Drugim wydarzeniem będzie tzw. zielony spacer wzdłuż doliny Warty, który łączy w sobie elementy historii miasta Poznania oraz dotyka znaczenia rzek w naszym miejskim ekosystemie i podejmowanych działań na rzecz zachowania bioróżnorodności, wprowadzania zielonych wyzwań do miejskiej przestrzeni. Spacer odbędzie się 1 czerwca o godz. 17.00, zbiórka przy Muralu na Śródce. Poprowadzą go: prof. Andrzej Mizgajski, prof. Małgorzata Stępniewska i prof. Katarzyna Fagiewicz.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniach proszone są o kontakt z dr Joanną Morawską, morawska@amu.edu.pl