Data wydarzenia: -

Konferencja „Dni Planisty: miasta odporne”

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową „Dni Planisty: miasta odporne”, która odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2023 roku na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Organizatorem wydarzenia jest Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej (WGSEiGP UAM).

Ponadto, dnia 12 kwietnia 2023 roku zapraszamy na tzw. „dzień zerowy”, w którym chętni uczestnicy będą mogli skorzystać z warsztatów organizowanych przez Niewidzialną Ulicę. Podczas ich trwania, uczestnicy będą mogli poczuć, z czym zmagają się na co dzień osoby niewidome lub niedowidzące.

Zasadniczym celem wydarzenia jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów zajmujących się gospodarką przestrzenną, urbanistyką, architekturą, zarządzaniem środowiskiem oraz geografią społeczno-ekonomiczną.

Zarejestruj się na wydarzenie jako słuchacz!

Więcej informacji znajdziesz na stronach na Facebooku: Dni Planisty oraz AKNGP Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, a także na stronie internetowej http://akngp.home.amu.edu.pl. Wszelkie pytania można kierować na adres: dni.planisty@gmail.com

Harmonogram wydarzenia

Pobierz harmonogram w formacie PDF