Data publikacji w serwisie:

Praca dr. hab. Jakuba Nowosada w czasopiśmie z grupy Nature

W maju w npj Biodiversity ukazał się artykuł, którego współautorem jest dr hab. Jakub Nowosad z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Praca nosi tytuł "A quixotic view of spatial bias in modelling the distribution of species and their diversity" ("Idealistyczny pogląd na stronniczość przestrzenną w modelowaniu rozmieszczenia gatunków i ich różnorodności") i jest dostępna na stronie internetowej czasopisma. Zobacz artykuł!

Dr hab. Jakub Nowosad jest adiunktem w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji UAM. W pracy łączy wiedzę geograficzną z metodami matematycznymi i informatycznymi. Jego badania koncentrują się na zrozumieniu zależności pomiędzy danymi przestrzennymi pochodzącymi z różnych źródeł a procesami zachodzącymi w przyrodzie. Jest autorem książki "Geocomputation with R", która w przystępny sposób pokazuje, jak można analizować dane przestrzenne, używając języka programowania R.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej dr. Jakuba Nowosada: https://jakubnowosad.com/