Data publikacji w serwisie:

Równia pod Śnieżką, badana przez dr Barbarę Fiałkiewicz-Kozieł z WNGiG, wyróżniona

Badania na torfowisku “Na Równi pod Śnieżką” prowadzi zespół pod kierownictwem dr Barbary Fiałkiewicz-Kozieł z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Antropocenu przyznała Równi nominację do tytułu SABS (Standard Auxiliary Boundary Stratotype).

Grupa Robocza ds. Antropocenu (Anthropocene Working Group) to międzynarodowy zespół specjalistów, który zbiera z “naturalnych archiwów” (osadów jeziornych i morskich, torfu, raf koralowych czy stalaktytów) dowody świadczące o bezprecedensowych zmianach występujących na całym świecie. Grupa poszukiwała możliwej granicy między epokami geologicznymi - trwającym holocenem i nową - antropocenem (o nominacji Równi pod Śnieżką do tego tytułu pisaliśmy tutaj: https://amu.edu.pl/nauka/popularyzacja-nauki/zielony-uam/czy-naukowczyni-z-uam-odnalazla-granice-nowej-epoki).

- W lipcu ogłoszono nominację stanowiska na złotego gwoździa szeroko dyskutowanej epoki antropocenu. Zwycięzcą zostało kanadyjskie jezioro Crawford - mówi dr Barbara Fiałkiewicz-Kozieł. - Jednak stanowisko badawcze Równia pod Śnieżką również zostało niezwykle wyróżnione i otrzymało nominację jako SABS (Standard Auxiliary Boundary Stratotype) - dodaje naukowczyni. Jak mówi, Grupa Robocza ds. Antropocenu zaproponowała w sumie trzy potencjalne SABS: estuarium Beppu Bay (Japonia), jezioro Sihailongwan (Chiny) oraz polskie torfowisko. Równia pod Śnieżką, po zaakceptowaniu przez Podkomisję Badań Czwartorzędu i Międzynarodową Komisję Stratygraficzną, będzie zatem europejskim satelitą wspierającym złotego gwoździa. - Jest to ogromne docenienie na arenie międzynarodowej badań prowadzonych na UAM - podkreśla dr Barbara Fiałkiewicz-Kozieł.

Fot. Marta Woźna

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048