Data publikacji w serwisie:

Seminarium Otwarte „Po co humanistyce rośliny – po co roślinom humanistyka?”

Zapraszamy na kolejne seminarium otwarte Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych Wydziału Socjologii. Referat „Po co humanistyce rośliny - po co roślinom humanistyka?” wygłosi dr Magdalena Zamorska. Spotkanie odbędzie się 16 grudnia o godz. 17.00 za pośrednictwem platformy MS Teams.

Abstrakt wystąpienia:

W ostatniej dekadzie coraz większe zainteresowanie humanistyki budzą relacje ludzko-roślinne. Rośliny są problematyzowane – na nowo – w obrębie dyskursu antropocenowego, studiów wielogatunkowych, w kontekstach bioetycznych i biopolitycznych, a przede wszystkim w ramach krytycznych studiów nad roślinami (CPS). W swoim wystąpieniu spróbuję nakreślić mapę tych „roślinnych pojawień”. Prześledzę zmiany statusu organizmu roślinnego w filozofii zachodniej (starożytnej i nowożytnej), wskażę kluczowe pytania: o „duszę roślinną”, morfogenezę organizmu roślinnego, jego „otwartość” (wobec „zamknięcia” organizmu zwierzęcego). Sięgając po teorię krytyczną i polityczną rozważę zagadnienia roślinnej tożsamości, podmiotowości, osobowości prawnej, kwestie bio- oraz nekropolityki życia wegetalnego. Przyjrzę się temu, jak przepisywana jest kolonialna historia botaniki, farmacji, medycyny, rolnictwa, w tym nowożytnej gospodarki plantacyjnej i przemysłowej oraz jakie znaczenie i konsekwencje dla naszego wspólnego świata mogą mieć współczesne biotechnologiczne praktyki. W końcu przyjrzę się relacjom ludzi i roślin w tradycjach rdzennych, zadając równocześnie pytanie o możliwą etykę troski, o to, czy i jak można zadbać o wspólnie tworzony świat i jakie rodzaje wiedzy i wrażliwości są niezbędne?

Biogram gościa:

Magdalena Zamorska – kulturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych. Członkini Laboratorium Humanistyki współczesnej Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dołącz do spotkania!

Więcej informacji o Seminarium Otwartym i kolejnych spotkaniach w ramach tej inicjatywy znajdziesz stronie internetowej Wydziału Socjologii UAM.