Data publikacji w serwisie:

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Nasz Uniwersytet reprezentowała Anna Schmidt-Fiedler, członkini Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju na UAM.

Zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność i zrównoważony rozwój są dla UAM bardzo ważne. Jesteśmy częścią Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU), gdzie pod kierownictwem prof. Piotra Wachowiaka – rektora SGH i koordynatora Grupy – w ramach międzyuczelnianego forum wymieniamy wiedzę i doświadczenia, planujemy i realizujemy wspólne inicjatywy, promujemy dobre praktyki.

Nowy rok rozpoczął się dla Grupy spotkaniem w Sali Senatu SGH w Warszawie i ustaleniem ambitnego planu na 2024 rok. Tematem przewodnim będzie należyta staranność w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej, zwłaszcza w kontekście prac nad Dyrektywą CSDD (Corporate Sustainable Due Diligence Directive) i współpracy uczelni z biznesem i trzecim sektorem w tym obszarze.

Dyrektywa to przełomowa inicjatywa Unii Europejskiej, tworząca kompleksowe ramy dla identyfikowania, zapobiegania, łagodzenia i rozliczania negatywnego wpływu na prawa człowieka i środowisko w ich działalności i łańcuchach dostaw dużych firm.