Data publikacji w serwisie:

Wykład on-line „Drzewa jako cenne źródło wiedzy geograficznej”

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza na spotkanie w formie on-line, które odbędzie się w czwartek 9 czerwca o godz. 18:00. W programie prelekcja Pawła Matulewskiego pt. „Drzewa jako cenne źródło wiedzy geograficznej”.

Drzewa od niepamiętnych czasów zajmowały szczególne miejsce w życiu człowieka. Były lekarstwem, dawały wyżywienie czy schronienie. Drzewa stanowią najważniejszy składnik lasów, tworzą środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Ich obecność i stan zdrowia ma wpływ na różnorodność biologiczną środowiska naturalnego. Jako największe rośliny najskuteczniej produkują tlen w atmosferze. Są doskonałym „pochłaniaczem” CO2 z atmosfery, przez co w znaczny sposób łagodzą wzrost efektu cieplarnianego i stabilizują klimat na Ziemi.

Nie sposób opisać wszystkich funkcji, które pełnią drzewa. Dla badaczy ekologii, klimatu czy geomorfologii drzewa stanowią cenne archiwa zmian środowiska, które wciąż skrywają wiele tajemnic. Dzięki słojom rocznym badacze są w stanie odkryć to, co dla wielu staje się niemożliwe. Podczas prelekcji autor wskaże, jak cenne dla nauk o Ziemi i środowisku są drzewa. Serdecznie zapraszamy do podróży w głąb słoja!

O wykładowcy

Paweł Matulewski – miłośnik drzew oraz projektowania graficznego. Podróżowanie to dla niego po prostu najlepszy sposób na wolny czas. Entuzjasta przyrody i spacerów po lesie. Pochodzi z Brodnicy, ale od czasów studiów jest związany z Poznaniem. Jest absolwentem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, gdzie ukończył kierunki: turystyka i rekreacja oraz gospodarka przestrzenna. Specjalizuje się w badaniach dendrochronologicznych polegających na analizie wzoru przyrostów rocznych drzew. Głównym celem jego badań jest rozpoznanie zapisu wpływu czynników ekologicznych i klimatycznych na podstawie zmian przyrostowych i anatomicznych drzew. Swoje badania realizuje na obszarze Pomorza, Wielkopolski, Pojezierza Brodnickiego i Skandynawii.

Link do spotkania: „Drzewa jako cenne źródło wiedzy geograficznej” (platforma MS Teams)

Szczegółowe informacje znajdują się także pod adresem: http://ptg.home.amu.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy!