Przewodnik doktoranta

Dowiedz się więcej o procedurach rekrutacyjnych, sprawach socjalno-bytowych, ubezpieczeniu zdrowotnym, wykładach ogólnouniwersyteckich, mobilności doktorantów, etc. Sprawdź szczegóły

Stypendia dla doktorantów

Dowiedz się jakie są procedury ubiegania się o stypendia doktoranckie, ministerialne, stypendium dla najlepszych doktorantów i wiele innych.Sprawdź szczegóły