Przewodnik doktoranta

Rekrutacja na studia doktoranckie na UAM

Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja 2016/2017

Sprawy socjalno-bytowe

Sprawdź szczegóły odnośnie spraw socjalno-bytowych doktorantów na UAM.

Ubezpieczenie zdrowotne

Wykłady ogólnouniwersyteckie

Mobilność doktorantów

The Lifelong Learning Programme Erasmus

Program MOST

Samodzielna sekcja ds. studiów doktoranckich

adres: ul. H. Wieniawskiego 1,
61-712 Poznań 
pok. 31

mgr Małgorzata Klimorowska - Kierownik
e-mail: malgorzata.klimorowska@amu.edu.plssduam@amu.edu.pl
tel. 61 829 4340

mgr Magdalena Grasewicz - Specjalista
e-mail: magdalena.grasewicz@amu.edu.pl
tel. 61 829 4420

poniedziałek – piątek od 9.00 do 14.00