Biofizyka, specjalność biofizyka molekularna

Opis wkrótce.