Biofizyka, specjalność biofizyka molekularna

Opis wkrótce.

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.