Bioinformatyka

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Rozpoczęła się właśnie era "Big Biomedical Data", w której rośnie zapotrzebowanie na nowych specjalistów w zakresie biologii molekularnej i informatyki, czyli bioinformatyki. Aby podejmować wyzwania nowoczesnej biologii, przedstawiciele nowej generacji biologów-informatyków muszą umieć posługiwać się metodologią umożliwiającą analizy olbrzymich i często wysoce złożonych zbiorów informacji biomedycznych. W trakcie 5-letnich studiów na kierunku „Bioinformatyka”, absolwent nabędzie umiejętności i wiedzę, które to umożliwiają. Będzie on potrafił nie tylko ocenić przydatność i zastosować dostępne narzędzia informatyczne do rozwiązania konkretnych problemów biologicznych, ale również zaprojektować i skonstruować własne narzędzia.

Atuty kierunku

Współpraca dwóch uczelni – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Politechniki Poznańskiej – umożliwiła stworzenie unikatowego programu kształcenia, który łączy wysokiej klasy edukację w zakresie biologii molekularnej z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie informatyki i programowania. Szeroka paleta przedmiotów fakultatywnych umożliwia studentom skoncentrowanie się na wybranych aspektach bioinformatyki – analizie danych genomowych, algorytmice czy też bioinformatyce strukturalnej.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Absolwenci bioinformatyki, którzy ukończyli studia są przygotowani do samodzielnej pracy badawczej i analitycznej w instytucjach naukowo-badawczych oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych lub diagnostycznych, a także w przedsiębiorstwach, między innymi farmaceutycznych, wykorzystujących metody bioinformatyki, biologii i informatyki.

Bioinformatyka

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc:

Opis studiów

Atuty kierunku

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach