Biotechnologia - studia w języku angielskim (Biotechnology)

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Prowadzone w języku angielskim studia to połączenie najnowszej wiedzy biotechnologicznej z umiejętnościami praktycznymi. Studenci będą się uczyć biotechnologii medycznej. Poznają najnowsze osiągnięcia, koncepcje i metody tej dziedziny. Zdobędą umiejętności praktyczne w zakresie technik biologii molekularnej i biomedycznej, obsługi klasycznego i wysoce specjalistycznego sprzętu. Będą się uczyć przedsiębiorczości oraz zagadnień prawnych związanych z biotechnologią. Absolwenci są przygotowani do pracy w zakresie biotechnologii medycznej. Wykorzystują procedury i składniki biologiczne w testach analitycznych i diagnostycznych. Mogą samodzielnie prowadzić procesy biotechnologiczne oraz prace badawcze w zakresie przygotowania materiału biologicznego, w tym organizmów modyfikowanych genetycznie.

Atuty kierunku

Absolwenci dysponują praktycznymi umiejętnościami w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik molekularnych w praktyce biomedycznej. Są przygotowani do opracowywania i realizacji programów badawczych. Znają obowiązujące przepisy prawne. Mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich, założyć własne firmy biotechnologiczne, będą też cennymi pracownikami w instytucjach badawczych czy firmach. Znajomość j. angielskiego jest ich dodatkowym atutem i przepustką do kariery za granicą.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Absolwenci są przygotowani do pracy w kraju i za granicą: