Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarnie

Orientacyjny limit miejsc: 20/14

Opis studiów

W zależności od wybranej specjalności studenci rozwijają swoje umiejętności i zdobywają kompetencje zawodowe. Absolwenci są wysoko cenieni w środowisku muzycznym i znajdują miejsca pracy w szkołach i ośrodkach kultury. Prowadzą zespoły wokalne, instrumentalne i chóralne; zajęcia rytmiki, tańca; pełnić funkcję instruktora wokalisty, organisty w kościele. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra: dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów,  teoretyków i pedagogów sztuki muzycznej. Przykładowe przedmioty: dyrygowanie, fortepian, warsztaty Orffa, czytanie partytur, kształcenie słuchu z harmonią, nauka akompaniamentu, zajęcia muzyczno-ruchowe, emisja głosu z metodyką, zespoły wokalne z metodyką, szkolne zespoły instrumentalne z metodyką.

Atuty kierunku

Zajęcia w małych, nawet 2-osobowych grupach artystycznych, różnorodne formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty. Umożliwiamy dostęp do nowoczesnej auli koncertowej, bogato wyposażonego studia nagrań, a najzdolniejszym studentom przygotowanie koncertu dyplomowego z chórem i orkiestrą symfoniczną. Do sukcesów naszych studentów można zaliczyć liczne nagrody zdobywane na konkursach chóralnych, udział w programach telewizyjnych: Mam Talent, The Voice of Poland, X Factor, Must be the music.

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Nauczyciel przedmiotu muzyka w szkole podstawowej, kwalifikacje do prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym; do podejmowania aktywności artystycznej w charakterze członka zespołów muzycznych. Absolwent kierunku jest przygotowany do działalności upowszechniającej muzykę w instytucjach kultury i mediach, animacji kultury muzycznej w społeczeństwie; do organizowania i realizacji koncertów, imprez kulturalnych oraz projektów artystycznych.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarnie

Orientacyjny limit miejsc:

Opis studiów

Atuty kierunku

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach