English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies - studia w języku angielskim

Opis wkrótce.