Filologia angielska, specjalność celtycka

Opis wkrótce.

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.