Fizyka, specjalność Physics of Advanced Materials for Energy Processing - studia w języku angielskim

Opis wkrótce.

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.

Studia wyróżnione certyfikatem Studia z Przyszłością 2019

Studia z Przyszłością 2019