Historia, specjalność nauczycielska

Opis wkrótce.

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.