Historia, specjalność socjoekonomika

Opis wkrótce.

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.