Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Studia pozwalają na uzyskanie specjalistycznego wykształcenia z zakresu szeroko pojętej informacji naukowej, dzięki pracy z elektronicznymi źródłami informacji. Prowadzący kształcą u studentów umiejętności tworzenia i poruszania się po bazach danych, katalogach on-line oraz innych elektronicznych zasobach informacji. Studenci uczą się wyszukiwania informacji w systemach zautomatyzowanych oraz w Internecie. Studia przygotowują do pracy w sieciach komputerowych oraz do zarządzania informacją. Koncepcja kształcenia uwzględnia aktualnie obowiązujące standardy nauczania. Odbyte praktyki zawodowe umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w dziedzinie informacji i usług informacyjnych.

Atuty kierunku

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Zatrudnienie w bibliotekach różnego typu; ośrodkach informacji naukowej, jako:

Specjalność bibliotekarstwo szkolne daje przygotowanie pedagogiczne i uprawnia do pracy na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w bibliotekach szkolnych.
Infobroker może być zatrudniony w administracji państwowej, firmach doradczych, marketingowych i public relations.