Język niemiecki i komunikacja w biznesie

Opis wkrótce.

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.