Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

Opis wkrótce.

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.