Pedagogika, specjalność animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa

Opis wkrótce.

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.