Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe

Opis wkrótce.

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.