Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe

Opis wkrótce.

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.