Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Opis wkrótce.

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.