Pedagogika, specjalność resocjalizacja z elementami kryminologii

Opis wkrótce.

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.