Oferta studiów podyplomowych na Wydziale Historycznym

Studia Podyplomowe Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym
Studia Podyplomowe Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją
Podyplomowe Studia Historii i Wiedzy o Społeczeństwie
Studia Podyplomowe Historia w szkołach ponadgimnazjalnych