Centrum Wsparcia Projektów

Absorpcja funduszy europejskich, wspierających badania, dydaktykę, mobilność, infrastrukturę, współpracę z biznesem to klucz do rozwoju Uczelni i wzrostu jej innowacyjności oraz konkurencyjności nie tylko na arenie krajowej, ale przede wszystkim międzynarodowej. Dzięki środkom unijnym rozbudowujemy nasz Uniwersytet, wyposażamy go w nowoczesny sprzęt i aparaturę badawczą, prowadzimy nowatorskie badania w międzynarodowych konsorcjach, modernizujemy kierunki studiów i otwieramy nowe, organizujemy staże i praktyki dla studentów i pracowników, przyznajemy stypendia na wyjazdy zagraniczne, wspieramy przedsiębiorczość akademicką.

Skuteczna aplikacja o środki europejskie wymaga współpracy społeczności akademickiej, władz Uczelni oraz administracji. Pracownikom UAM swą pomocą służy Centrum Wsparcia Projektów.

Pozyskaj finansowanie

Sprawdź co zrobić, by zdobyć i rozliczyć grant na swoje badania. Poznaj dostępne programy krajowe i międzynarodowe. Śledź informacje o aktualnych konkursach. Poznaj różne źródła, z których sfinansujesz projekt.