Osoby zainteresowane podjęciem studiów III stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktoranci UAM mogą kontaktować się z Samodzielną Sekcja ds. Studiów doktoranckich.

Adres: ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, pok. 31

poniedziałek – piątek od 9.00 do 14.00

mgr Małgorzata Klimorowska - Kierownik
e-mail: malgorzata.klimorowska@amu.edu.pl; ssduam@amu.edu.pl
tel. 61 829 43 40

mgr Magdalena Grasewicz - Specjalista
e-mail: magdalena.grasewicz@amu.edu.pl
tel. 61 829 44 20

Zobacz stronę Samorządu Doktorantów oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Rekrutacja na studia doktoranckie

Pobierz informator, który zawiera zasady rekrutacji i dostępne programy studiów III stopnia na UAM.

Więcej informacji dostępnych jest w ofercie kształcenia.

Wykłady

ogólnouniwersyteckie dla doktorantów w roku akademickim 2018/19Zobacz