Osoby zainteresowane podjęciem studiów III stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktoranci UAM mogą kontaktować się z Samodzielną Sekcja ds. Studiów doktoranckich.

Adres: Collegium Martineum, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, p. 222

poniedziałek – piątek od 9.00 do 14.00

mgr Małgorzata Klimorowska - Kierownik
e-mail: malgorzata.klimorowska@amu.edu.pl; ssduam@amu.edu.pl
tel. 61 829 43 40

mgr Magdalena Grasewicz - Specjalista
e-mail: magdalena.grasewicz@amu.edu.pl
tel. 61 829 44 20

Zobacz stronę Samorządu Doktorantów oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Rekrutacja na studia doktoranckie

Wykłady

ogólnouniwersyteckie dla doktorantów w roku akademickim 2018/19Zobacz

Regulamin studiów doktoranckich oraz inne dokumenty

doktoranci_UAM.jpgObowiązującyMarta Grunwald
JPG
Pobierz JPG doktoranci_UAM.jpg (231.2 KB)
Emisja-glosu-2018.pdfObowiązującyMarta Grunwald
PDF
Pobierz PDF Emisja-glosu-2018.pdf (124.9 KB)
Regulamin studiów doktoranckich.pdfObowiązującyMarta Grunwald
PDF
Pobierz PDF Regulamin studiów doktoranckich.pdf (350.1 KB)
Uchwała Senatu UAM w sprawie regulaminu studiów doktoranckichObowiązującyMarta Grunwald
DOC
Pobierz DOC Uchwała Senatu UAM w sprawie regulaminu studiów doktoranckich (58.5 KB)
Kodeks etyki doktorantow UAM.pdfObowiązującyMarta Grunwald
PDF
Pobierz PDF Kodeks etyki doktorantow UAM.pdf (228.6 KB)
Informator-studia doktoranckie 201819.pdfObowiązującyMarta Grunwald
PDF
Pobierz PDF Informator-studia doktoranckie 201819.pdf (3.4 MB)
Anna Krajewska-Zastrożna
KSZTAłCENIE PSYCHOPEDAGOGICZNE
Pobierz KSZTAłCENIE PSYCHOPEDAGOGICZNE ()
Anna Krajewska-Zastrożna
WYKłADY OGóLNOUNIWERSYTECKIE
Pobierz WYKłADY OGóLNOUNIWERSYTECKIE ()
bezpieczeństwo doktorantów.jpgObowiązującyMarta Grunwald
JPG
Pobierz JPG bezpieczeństwo doktorantów.jpg (336.8 KB)
Marta Grunwald
BEZPIECZEńSTWO DOKTORANTóW
Pobierz BEZPIECZEńSTWO DOKTORANTóW ()

Bezpieczeństwo doktorantów (BHP)

Zobacz co zrobić, kiedy zdarzy się wypadek lub wystąpi zagrożenia dla zdrowia lub życia.Sprawdź co robić