Finanse i majątek

Informacje Kwestury i Działu Inwentaryzacji
KOMUNIKAT KWESTORA

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako jednostki sektora finansów publicznych, będą objęci programem Pracowniczych Planów Kapitałowych od dnia 1 stycznia 2021 roku.
Podstawa prawna  - ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215)

Kwestor
Agnieszka Palacz

Decentralizacja

W związku z Uchwałą Senatu nr 171/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku oraz Zarządzeniem Rektora UAM nr 41/2016/2017 dotyczącymi optymalizacji systemu zarządzania finansami uczelni podstawowe jednostki organizacyjne UAM oraz wszystkie pozostałe są zobowiązane do opracowania planów finansowych.

Uchwała nr 171/2014 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie optymalizacji systemu zarządzania finansami Uczelni

Zarządzenie nr 41/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie optymalizacji systemu zarządzania finansami Uczelni

Zarządzenie nr 86/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2016/2017 Rektora UAM z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie optymalizacji systemu zarządzania finansami Uczelni.

Za wsparcie jednostek podstawowych w procesie sporządzania planów finansowych odpowiada Agnieszka Grochot – Dyrektor ds. budżetowania i controllingu.

Za wsparcie wszystkich pozostałych jednostek w tym procesie odpowiada Marcin Wysocki – zastępca kanclerza ds. ekonomicznych.


Szablon planu finansowego jednostek podstawowych UAM

Szczegółowe zasady sporządzania planów finansowych przez jednostki inne niż wydziały opisane zostały w załączonym Podręczniku. Elementem Podręcznika są następujące szablony planów finansowych:

  1. Plan finansowy jednostek, który wykorzystywany będzie przez jednostki ogólnouczelniane, jednostki międzywydziałowe, zamiejscowe ośrodki dydaktyczne, ośrodki i centra uniwersyteckie, stacje naukowe oraz inne niewymienione w punkcie 1, 2 i 3, o ile zamierzają w nadchodzącym roku korzystać ze środków finansowych UAM,
  2. Plan finansowy jednostek międzyuczelnianych: Centrum NanoBioMedyczne oraz Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii,
  3. Plan finansowy jednostek administracji centralnej,
  4. Plan finansowy budynków dydaktycznych,
  5. Plan finansowy transportu wewnętrznego UAM,
  6. Plan zadaniowy sporządzany przez jednostki i organizacje, które zamierzają korzystać ze środków z budżetu centralnego, w szczególności przeznaczonych na:
    • działalność marketingowo-reklamową,
    • działalność socjalno-kulturalną studentów.

Załączniki:

Krzysztof Duda
KWESTURA
Pobierz KWESTURA ()
Krzysztof Duda
DZIAł INWENTARYZACJI
Pobierz DZIAł INWENTARYZACJI ()
Finanse.jpgObowiązującyKrzysztof Duda
JPG
Pobierz JPG Finanse.jpg (665.4 KB)
Zalacznik-nr-2_Plan-finansowy_102017.xlsObowiązującyKrzysztof Duda
XLS
Pobierz XLS Zalacznik-nr-2_Plan-finansowy_102017.xls (45.5 KB)
Podrecznik-planowania-wydatkow_UAM_08112017.pdfObowiązującyKrzysztof Duda
PDF
Pobierz PDF Podrecznik-planowania-wydatkow_UAM_08112017.pdf (296.3 KB)
Zalacznik-3_Budet-administracji-centralnej_nowy.xlsObowiązującyKrzysztof Duda
XLS
Pobierz XLS Zalacznik-3_Budet-administracji-centralnej_nowy.xls (33.0 KB)
Zalacznik-4_Budet-budynku_nowy.xlsObowiązującyKrzysztof Duda
XLS
Pobierz XLS Zalacznik-4_Budet-budynku_nowy.xls (32.0 KB)
Zalacznik-5_Budet-transportu_nowy.xlsObowiązującyKrzysztof Duda
XLS
Pobierz XLS Zalacznik-5_Budet-transportu_nowy.xls (32.0 KB)
Zalacznik-nr-1_Plan-finansowy_102017.xlsObowiązującyKrzysztof Duda
XLS
Pobierz XLS Zalacznik-nr-1_Plan-finansowy_102017.xls (41.5 KB)
Zalacznik-6_Budzet-zadaniowy-.xlsObowiązującyKrzysztof Duda
XLS
Pobierz XLS Zalacznik-6_Budzet-zadaniowy-.xls (29.0 KB)