Zadania

Dział Ewidencji Majątku zajmuje się obsługą administracyjną następujących spraw:

1. ewidencja składników majątku trwałego uczelni w podziale na jednostki organizacyjne,

2. rozliczanie dotacji aparaturowych i budowlanych,

3. prowadzenie ewidencji rachunków z tytułu nadwyżek i niedoborów,

4. prowadzenie ewidencji analitycznej inwestycji budowlanych,

5. rozliczanie amortyzacji.