Formularze i wzory dokumentów Działu Kadr i Organizacji

Ankieta oceniająca nauczyciela akademickiego 2018 r. - pracownik naukowo-dydaktycznyObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Ankieta oceniająca nauczyciela akademickiego 2018 r. - pracownik naukowo-dydaktyczny (162.5 KB)
Ankieta oceniająca nauczyciela akademickiego 2018 r. - pracownik naukowyObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Ankieta oceniająca nauczyciela akademickiego 2018 r. - pracownik naukowy (163.0 KB)
Ankieta oceniająca nauczyciela akademickiego 2018 r.- pracownik dydaktycznyObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Ankieta oceniająca nauczyciela akademickiego 2018 r.- pracownik dydaktyczny (162.0 KB)
Formularz urlopowy dla nauczycieli akademickichObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Formularz urlopowy dla nauczycieli akademickich (21.5 KB)
Formularz urlopowy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Formularz urlopowy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (28.0 KB)
Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczejObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej (29.5 KB)
Informacja o wyniku konkursuObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Informacja o wyniku konkursu (14.1 KB)
Informacja o złożeniu oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Informacja o złożeniu oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. (21.5 KB)
Instrukcja przeprowadzania procedury konkursowej na stanowisko nauczyciela akademickiegoObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Instrukcja przeprowadzania procedury konkursowej na stanowisko nauczyciela akademickiego (30.9 KB)
Kalkulator dodatku specjalnegoObowiązujący
XLSX
Pobierz XLSX Kalkulator dodatku specjalnego (14.0 KB)
Karta pracyObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Karta pracy (179.5 KB)
Kwestionariusz osobowyObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Kwestionariusz osobowy (19.9 KB)
Kwestionariusz osobowy - angielskiObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Kwestionariusz osobowy - angielski (19.6 KB)
Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o pracęObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o pracę (19.0 KB)
Oświadczenie do minimum kadrowegoObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Oświadczenie do minimum kadrowego (24.5 KB)
Oświadczenie o karalnościObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Oświadczenie o karalności (133.0 KB)
Oświadczenie o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Oświadczenie o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. (35.0 KB)
Oświadczenie o zatrudnieniuObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Oświadczenie o zatrudnieniu (23.0 KB)
Oświadczenie o zatrudnieniu poza UAM - profesorowie emeryciObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Oświadczenie o zatrudnieniu poza UAM - profesorowie emeryci (26.5 KB)
Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznychObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (34.0 KB)
Oświadczenie rentowo-emerytalneObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Oświadczenie rentowo-emerytalne (11.9 KB)
Skierowanie na badania lekarskieObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Skierowanie na badania lekarskie (19.6 KB)
Wniosek na legitymację PKP 2019Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek na legitymację PKP 2019 (49.5 KB)
Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbęObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę (57.0 KB)
Wniosek o nadanie orderu-odznaczeniaObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek o nadanie orderu-odznaczenia (56.5 KB)
Wniosek o nadanie statusu profesora seniora Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek o nadanie statusu profesora seniora (24.0 KB)
Wniosek o podpisanie porozumienia przez profesora seniora Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek o podpisanie porozumienia przez profesora seniora (25.0 KB)
Wniosek o przyznanie dodatku z tytułu zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia (w ramach programu Premia na Horyzoncie) Obowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Wniosek o przyznanie dodatku z tytułu zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia (w ramach programu Premia na Horyzoncie) (20.0 KB)
Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego z tytułu zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań (poza projektami europejskimi lub krajowymi) Obowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego z tytułu zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań (poza projektami europejskimi lub krajowymi) (18.5 KB)
Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego z tytułu zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań (w ramach projektów europejskich lub krajowych) - logo czarno-białeObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego z tytułu zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań (w ramach projektów europejskich lub krajowych) - logo czarno-białe (59.4 KB)
Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego z tytułu zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań (w ramach projektów europejskich lub krajowych) - logo kolorowe Obowiązujący
Pobierz Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego z tytułu zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań (w ramach projektów europejskich lub krajowych) - logo kolorowe ()
Wniosek o przyznanie medalu KEN Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek o przyznanie medalu KEN (35.5 KB)
Wniosek o udzielenie zgody na dodatkowe zatrudnienieObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek o udzielenie zgody na dodatkowe zatrudnienie (45.5 KB)
Wniosek premiowy - pracownicy obsługiObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Wniosek premiowy - pracownicy obsługi (145.5 KB)
Wniosek w sprawie zatrudnienia/ przedłużenia zatrudnienia pracownika administracji lub obsługiObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek w sprawie zatrudnienia/ przedłużenia zatrudnienia pracownika administracji lub obsługi (28.5 KB)
Wniosek w sprawie zatrudnienia/przedłużenia zatrudnienia w projekcieObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek w sprawie zatrudnienia/przedłużenia zatrudnienia w projekcie (61.0 KB)
Wzór listy obecnościObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Wzór listy obecności (22.0 KB)
Wzór protokołu konkursowegoObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Wzór protokołu konkursowego (19.9 KB)
Zakres obowiązków kierownikaObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Zakres obowiązków kierownika (15.3 KB)
Zakres obowiązków pracownika Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Zakres obowiązków pracownika (28.5 KB)
Załącznik do Uchwały nr 245/2011 Senatu UAM z dnia 27 czerwca 2011 r. - Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora UAMObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Załącznik do Uchwały nr 245/2011 Senatu UAM z dnia 27 czerwca 2011 r. - Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora UAM (43.5 KB)
Zasady ogłaszania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich

Podstawy prawne:

  • art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Załącznik nr 2 do Statutu UAM


Procedura:

Dział Kadr i OrganizacjiWydziałUwagi
 1. Wniosek kierowany do Prorektora ds. kadry i finansów o wyrażenie zgody na rozpisanie konkursu 
2. Decyzja Rektora  wraz z numerem referencyjnym nadawanym przez DKiO
(Jednolita numeracja wg przykładowego wzoru:
24_WFPiK_adiunkt_1_2018)
  
 3. Powołanie komisji konkursowej oraz ustalenie warunków konkursu poddawanych pod akceptację Rady Wydziału.
4. Przygotowanie ogłoszenia konkursowego (wraz z klauzulami RODO - dostępne na stronie www) w języku polskim i angielskim.
 
 5. Przekazanie ogłoszenia konkursowego do publikacji:
(Jednolita numeracja i nazywanie plików wg przykładowego wzoru: konkurs_ 24_WFPiK_adiunkt_1_2018)
30 dni przed konkursem
6. Publikacja ogłoszenia konkursowego - BIP i strona www  
 7. Przeprowadzenie procedury konkursowej 
 8. Przekazanie formularza z wynikami konkursu i uzasadnieniem
(Jednolita numeracja i nazywanie plików wg przykładowego wzoru: wyniki_24_WFPiK_adiunkt_1_2018)
wzór formularza: dostępny na stronie www - informacja o wyniku konkursu https://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/kadry-bhp-sprawy-socjalne-zwiazki-zawodowe/kadry/dzial-kadr-i-organizacji/formularze-i-wzory-dokumentow-dkio
 
9. Publikacja wyników konkursu - BIP i strona www 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu