Formularze i wzory dokumentów Działu Kadr i Organizacji

Ankieta oceniająca nauczyciela akademickiego 2018 r. - pracownik naukowo-dydaktycznyObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Ankieta oceniająca nauczyciela akademickiego 2018 r. - pracownik naukowo-dydaktyczny (162.5 KB)
Ankieta oceniająca nauczyciela akademickiego 2018 r. - pracownik naukowyObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Ankieta oceniająca nauczyciela akademickiego 2018 r. - pracownik naukowy (163.0 KB)
Ankieta oceniająca nauczyciela akademickiego 2018 r.- pracownik dydaktycznyObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Ankieta oceniająca nauczyciela akademickiego 2018 r.- pracownik dydaktyczny (162.0 KB)
Formularz urlopowy dla nauczycieli akademickichObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Formularz urlopowy dla nauczycieli akademickich (21.5 KB)
Formularz urlopowy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Formularz urlopowy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (28.0 KB)
Informacja o złożeniu oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Informacja o złożeniu oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. (21.5 KB)
Instrukcja przeprowadzania procedury konkursowej na stanowisko nauczyciela akademickiegoObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Instrukcja przeprowadzania procedury konkursowej na stanowisko nauczyciela akademickiego (30.9 KB)
Karta pracyObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Karta pracy (179.5 KB)
Kwestionariusz osobowyObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Kwestionariusz osobowy (19.9 KB)
Kwestionariusz osobowy - angielskiObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Kwestionariusz osobowy - angielski (19.6 KB)
Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o pracęObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o pracę (19.0 KB)
Oświadczenie do minimum kadrowegoObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Oświadczenie do minimum kadrowego (24.5 KB)
Oświadczenie o karalnościObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Oświadczenie o karalności (133.0 KB)
Oświadczenie o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Oświadczenie o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. (35.0 KB)
Oświadczenie o zatrudnieniuObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Oświadczenie o zatrudnieniu (23.0 KB)
Oświadczenie o zatrudnieniu poza UAM - profesorowie emeryciObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Oświadczenie o zatrudnieniu poza UAM - profesorowie emeryci (26.5 KB)
Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznychObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (34.0 KB)
Oświadczenie rentowo-emerytalneObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Oświadczenie rentowo-emerytalne (11.9 KB)
Skierowanie na badania lekarskieObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Skierowanie na badania lekarskie (19.6 KB)
Wniosek na legitymację PKP 2019Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek na legitymację PKP 2019 (49.5 KB)
Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbęObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę (57.0 KB)
Wniosek o nadanie orderu-odznaczeniaObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek o nadanie orderu-odznaczenia (56.5 KB)
Wniosek o nadanie statusu profesora seniora Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek o nadanie statusu profesora seniora (24.0 KB)
Wniosek o nadanie orderu-odznaczeniaObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek o nadanie orderu-odznaczenia (25.0 KB)
Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego poza projektami europejskimi lub krajowymi Obowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego poza projektami europejskimi lub krajowymi (13.9 KB)
Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego w ramach projektów europejskich lub krajowychObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego w ramach projektów europejskich lub krajowych (16.3 KB)
Wniosek o przyznanie medalu KEN Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek o przyznanie medalu KEN (35.5 KB)
Wniosek premiowy - pracownicy obsługiObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Wniosek premiowy - pracownicy obsługi (145.5 KB)
Wniosek w sprawie zatrudnienia/ przedłużenia zatrudnienia pracownika administracji lub obsługiObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek w sprawie zatrudnienia/ przedłużenia zatrudnienia pracownika administracji lub obsługi (28.5 KB)
Wniosek w sprawie zatrudnienia/przedłużenia zatrudnienia w projekcieObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek w sprawie zatrudnienia/przedłużenia zatrudnienia w projekcie (40.0 KB)
Wzór listy obecnościObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Wzór listy obecności (22.0 KB)
Wzór protokołu konkursowegoObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Wzór protokołu konkursowego (19.9 KB)
Zakres obowiązków kierownikaObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Zakres obowiązków kierownika (15.3 KB)
Zakres obowiązków pracownika Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Zakres obowiązków pracownika (28.5 KB)
Załącznik do Uchwały nr 245/2011 Senatu UAM z dnia 27 czerwca 2011 r. - Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora UAMObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Załącznik do Uchwały nr 245/2011 Senatu UAM z dnia 27 czerwca 2011 r. - Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora UAM (43.5 KB)
Kalkulator dodatku specjalnegoObowiązujący
XLSX
Pobierz XLSX Kalkulator dodatku specjalnego (14.0 KB)
Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczejObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej (29.5 KB)
Formularz - dodatek Premia na HoryzoncieObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Formularz - dodatek Premia na Horyzoncie (16.6 KB)
Wniosek o udzielenie zgody na dodatkowe zatrudnienieObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek o udzielenie zgody na dodatkowe zatrudnienie (45.5 KB)
Zasady ogłaszania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich
W związku ze zmianą Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 118a obowiązujący
od 1 października 2011 roku zobowiązuje Uczelnię, aby zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony następowało po przeprowadzeniu otwartego konkursu.
Informację o konkursach ogłaszają na swych stronach:
 • Uczelnia,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Komisja Europejska w europejskim portalu dla mobilnych naukowców EURAXESS.

Procedura ogłaszania konkursu:

 1. Jednostka zamierzająca zatrudnić nauczyciela akademickiego występuje o zgodę na ogłoszenie konkursu do Prorektora ds. kadr i rozwoju Uczelni oraz przygotowuje formularze konkursowe (załącznik nr 1 – treść dla MNiSW i 2 – treść dla Komisji Europejskiej – do pobrania na stronie https://amu.edu.pl/pracownicy/sprawy-pracownicze/kadry-i-bhp/formularze-i-wzory-dokumentow-dzialu-kadr-i-organizacji/
 2. Po otrzymaniu zgody na konkurs oraz zaakceptowaniu treści formularzy:
  • Właściwa Rada Wydziału przyjmuje warunki konkursu i powołuje komisję konkursową.
  • Jednostka przesyła wypełniony formularz nr 1 – treść dla MNiSW do Działu Kadr i Organizacji na adres klinke@amu.edu.pl. Dział Kadr i Organizacji zamieszcza ogłoszenie na stronach internetowych Uczelni.
  • Jednostka zamieszcza samodzielnie ogłoszenie konkursowe na stronie MNiSW http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/.
  • Jednostka zamieszcza samodzielnie formularz nr 2 na portalu EURAXESS
   (ec.europa.eu/euraxess/jobs). Aby zamieścić ofertę należy stworzyć konto instytucji w okienku „My EURAXESS), kliknąć „Add a Job vacancy” oraz wypełnić gotowe pola odpowiednimi informacjami, a następnie opublikować ofertę jednym kliknięciem.
 3. Jednostka przekazuje do Działu Kadr i Organizacji pocztą elektroniczną na adres klinke@amu.edu.pl informację o dacie zamieszczenia informacji o konkursie na stronach MNiSW oraz na stronach Euraxess.