Data publikacji w serwisie:

Informacja w sprawie zakupu legitymacji uprawniających do ulgowych przejazdów kolejowych w 2020 roku

Aktualizacja 29.11.2019

Uprzejmie informuję, że zakończyliśmy przyjmowanie deklaracji na zakup legitymacji uprawniających do ulgowych przejazdów kolejowych.
Liczba zgłoszeń przekroczyła 10% zatrudnionych w UAM, zatem ostateczny koszt zakupu legitymacji jaki poniesie pracownik wyniesie 371,63 zł - tj. 283,20 zł koszt legitymacji + 88,43 zł podatek od kwoty dofinansowania.
Kwota ta zostanie potrącona po wydaniu legitymacji z wynagrodzenia pracownika.

Szanowni Państwo,

Międzyzwiązkowy Zespół ds. przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego, za zgodą działających w UAM związków zawodowych, postanowił, że nie jest możliwe dalsze finansowanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zakupu legitymacji uprawniającej do 50% ulgi przy nabywaniu biletów kolejowych. Przyczyną podjętej decyzji jest malejąca liczba pracowników zainteresowanych zakupem legitymacji PKP, rosnące koszty takiego zakupu, dostępność dla wielu pracowników ustawowych ulg na korzystanie z usług PKP oraz znaczne obciążenie takim wydatkiem ZFŚS, który do 2026 r. nie będzie się zwiększał.

Jednocześnie Międzyzwiązkowy Zespół postanowił przeznaczyć zaoszczędzone w ten sposób środki na zwiększenie dopłat do wypoczynku indywidualnego wszystkich pracowników i ich dzieci.

Jednak, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników zainteresowanych posiadaniem w 2020 roku legitymacji uprawniającej do 50% ulgi przy zakupie biletów kolejowych informuję, że postanowiłem dofinansować ich zakup ze środków ogólnych na warunkach określonych w Komunikacie Kanclerza (dostępnym tutaj: https://pracownicy.amu.edu.pl/content-p/396655-komunikat-kanclerza-z-dnia-12-listopada-2019-roku-w-sprawie-zakupu-legitymacji-uprawniajacych-do-ulgowych-przejazdow-kolejowych-w-2020-roku).


Deklarację w sprawie zakupu legitymacji należy złożyć w Sekcji Spraw Pracowniczych do dnia 22 listopada.

Z poważaniem

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Rektor

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Deklaracja-2020.docx 14.11.2019 Anna Krajewska-Zastrożna
DOCX
Pobierz DOCX Deklaracja-2020.docx(20.2 KB)