Data publikacji w serwisie:

Komunikat w sprawie składania wniosków i kwot przeznaczonych na dofinansowanie wypoczynku świąteczno-zimowego w roku 2019

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem w sprawie składania wniosków i kwot przeznaczonych na dofinansowanie wypoczynku świąteczno-zimowego w roku 2019.

Informujemy, że na stronie internetowej: https://pracownicy.amu.edu.pl/content-p/393734-komunikat-w-sprawie-skladania-wnioskow-i-kwot-przeznaczonych-na-dofinansowanie-wypoczynku-swiateczno-zimowego-w-roku-2019 został opublikowany komunikat Rektora UAM i Międzyzwiązkowego Zespołu ds. przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego z dnia 21 października 2019 roku w sprawie składania wniosków i kwot przeznaczonych na uzupełnienie kosztów indywidualnego wypoczynku świąteczno-zimowego na rok 2019, który przesyłam także w załączeniu. W związku z tym, w celu uzyskania świadczenia należy przesłać w formie elektronicznej w terminie do 15 listopada 2019 roku "Wniosek o przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM w roku 2019 dofinansowania kosztów indywidualnego wypoczynku świąteczno-zimowego mojego oraz moich dzieci”. Dla pracowników odpowiedni formularz jest dostępny w aplikacji AMURap: https://amurap.amu.edu.pl

Wypłata świadczenia dla pracowników nastąpi 5 grudnia 2019 roku.

W celu poprawnego złożenia wniosku proszę o dokładne zapoznanie się z treścią załączonego komunikatu. Przypominamy również Państwu, że dofinansowanie kosztów indywidualnego wypoczynku świąteczno-zimowego wypłaca się na podstawie wniosku osoby uprawnionej złożonego w danym roku kalendarzowym w terminach uzgodnionych przez Rektora i Międzyzwiązkowy Zespół. ds. przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego z Kwesturą i Sekcją Płac. Nie złożenie wniosku w wyznaczonych terminach w danym roku kalendarzowym oznacza rezygnację ze świadczeń na dofinansowanie wypoczynku świąteczno-zimowego, które nie podlegają wypłacie w następnym roku kalendarzowym. W celu uzyskania wypłaty świadczenia prosimy o przestrzeganie terminów składania wniosków określonych w załączonym komunikacie.

W przypadku pytań i problemów z wysłaniem wniosku prosimy o kontakt z Sekcją Socjalną: tel. 61829 4439,  4331, 4333.