Data publikacji w serwisie:

Komunikat Działu Zaopatrzenia dotyczący inwentaryzacji

Uprzejmie informujemy, że z powodu przeprowadzanej inwentaryzacji (Zarządzenie nr 264/2018/2019 Kanclerza UAM z dn. 18.07.2019r.) będą nieczynne magazyny:

  • Magazyn nr 1 (artykuły czystościowe, druki szkolnictwa wyższego, artykuły promocyjne),
  • Magazyn nr 2 (artykuły biurowe, elektryczne, instalacyjne, odzież i obuwie ochronne)

w terminie 02 - 20.09.2019 r.

W związku z powyższym towar z magazynów będzie wydawany w nieprzekraczalnym terminie do 27.08.2019 r.