Data wydarzenia: -

Konferencja naukowa 3-4 kwietnia 2019 r. „Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0

Szanowni Państwo,

Jednym z najważniejszych wydarzeń jubileuszowego roku 2018/2019, będzie zaplanowana na 3-4 kwietnia 2019 r. międzynarodowa konferencja naukowa na temat „Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0". Odbędzie się ona w Sali Lubrańskiego Collegium Minus w Poznaniu przy u. Wieniawskiego 1.

Zadaniem konferencji będzie podjęcie próby ukazania możliwych i oczekiwanych kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w obliczu współczesnych i spodziewanych w przyszłości wyzwań wynikających m.in. z tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, której jesteśmy świadkami i uczestnikami. Niewątpliwie, ten etap rozwoju cywilizacji wiąże się z takimi zjawiskami jak: cyfryzacja; rozwój sztucznej inteligencji; przetwarzanie chmurowe; big data oraz rozszerzona rzeczywistość. Oznaczają one konieczność dostosowania funkcji i organizacji uniwersytetu do obecnych i spodziewanych wyzwań. Wymuszają one także potrzebę podjęcia i intensyfikacji nowych kierunków badań naukowych, a także modernizacji oferty dydaktycznej.

Uczestnikami konferencji będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami szkoły wyższej oraz współczesnej nauki.

Będziemy zaszczyceni, jeżeli uda nam się spotkać podczas konferencji i wspólnie podyskutować o wyzwaniach przed jakimi stoi szkolnictwo wyższe oraz nauka.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 29 marca br. mailowo – 100lat@amu.edu.pl lub telefonicznie – 61 829 47 55.

Program oraz szczegółowe informacje dot. konferencji dostępne są  pod adresem:

https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/380705/Program-PL.pdf

Z poważaniem

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
Rektor UAM,
Przewodniczący
Międzyuczelnianego Komitetu Obchodów
100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego